Your address will show here +12 34 56 78
Komisje Stopni Instruktorskich
Żeńska KSI
Skład Komisji
hm. Grażyna Baranowska
hm. Monika Woźnica HR
hm. Monika Jurecka HR – przyjmowanie zgłoszeń jurecka.monika@gmail.com
phm. Dorota Goraj
phm. Marta Barejko
Terminy
każdy drugi wtorek miesiąca
(zgłoszenia do 4 dni przed)
Męska KSI
Skład Komisji
hm. Tomasz Kaczyński
phm. Sebastian Walendowski – przyjmowanie zgłoszeń sebastian.walendowski@gmail.com
phm. Maciej Kostrubiec
phm. Andrzej Nowak
phm. Maciej Kostrubiec
Terminy
każdy trzeci czwartek miesiąca
(zgłoszenia do 4 dni przed)
  • Text Hover
próby, wymagania, lista opiekunów
Próba Przewodnikowska
przewodniczka / przewodnik
Idea stopnia
Swoją postawą propaguje harcerski system wartości wynikający z Przyrzeczenia i Prawa Harcerskiego. Poznaje siebie i motywy swojego postępowania. Pracuje nad własnymi słabościami i rozwija zdolności. Jest wzorem dla harcerzy. We współdziałaniu z dziećmi i młodzieżą znajduje radość, umie być starszym kolegą i przewodnikiem. Bierze aktywny udział w życiu drużyny, świadomie stosując metodę harcerską i wykorzystując przykład osobisty do realizacji celów wychowawczych. Ma poczucie odpowiedzialności za pracę i powierzoną grupę. Współtworzy hufcową wspólnotę. Ma świadomość wychowawczej roli służby
w harcerstwie.
  • Text Hover
Jakie trzeba spełnić warunki by móc otworzyć próbę?
●    Złożenie Przyrzeczenia Harcerskiego.
●    Przedstawienie KSI programu swojej próby zapewniającego realizację wymagań.
●    Ukończone 16 lat.

Próba Podharcmistrzowska
podharcmistrzyni / podharcmistrz
Idea stopnia
Określa kierunki swojego rozwoju i je realizuje. Pracuje nad własnymi słabościami, przełamując je. Przykładem osobistym świadomie i pozytywnie oddziałuje na otoczenie. Rozumie ludzi i otaczającą go rzeczywistość – reaguje na ich potrzeby. Systematycznie stosuje służbę jako narzędzie harcerskiej pracy wychowawczej. Potrafi zauważyć sytuacje problemowe i je rozwiązywać. Umie spojrzeć na nie szerzej, niż tylko z perspektywy własnego środowiska. Buduje swój autorytet. Doskonali swą wiedzę i umiejętności wychowawcze. Dzieli się nimi z kadrą. Świadomie i konsekwentnie stosuje metodę harcerską. Pracuje w zespole instruktorskim. Ma własny pogląd na sprawy nurtujące jego środowisko harcerskie. Wzmacnia tożsamość harcerstwa.
  • Text Hover
Jakie trzeba spełnić warunki by móc otworzyć próbę?
●    Pozytywnie oceniona praca instruktorska przez co najmniej 12 miesięcy od przyznania stopnia przewodnika.
●    Zaliczona służba instruktorska.
●    Ukończone 18 lat.
●    Przedstawienie KSI programu swojej próby zapewniającego realizację wymagań.
●    Brał udział w doskonaleniu zastępowych, przybocznych.
●    Ma doświadczenie na funkcji drużynowego lub przybocznego.